Medido

Verbeteren van therapietrouw met betrekking tot medicatiegebruik

Geneesmiddelen nemen, iedere dag weer, is niet voor alle patiënten even eenvoudig. Daar zijn verschillende redenen voor. Sommige mensen vergeten het. Anderen willen liever geen geneesmiddelen gebruiken, omdat de bijwerkingen hen afschrikken.

Zorgprofessionals gaan in gesprek met de cliënten om te kijken naar praktische oplossingen. De Medido (elektronische medicijndispencer) is zo’n praktische oplossing die zorgt voor veiliger medicijngebruik en een hogere therapietrouw. De zorg hoeft minder vaak over de vloer te komen en geeft de cliënt meer vrijheid en meer regie over zijn eigen leven en medicatiegebruik.

Cliënten kunnen zelfstandig hun medicijnen innemen en zorgverleners die het medicijngebruik op afstand kunnen monitoren. De medicijndispenser herinnert de cliënt eraan om de juiste medicatie op de juiste tijd in te nemen. Indien de gebruiker niet reageert op het geluid en het zakje dus niet afscheurt, wordt dit doorgegeven aan de thuiszorg. De thuiszorg neemt dan telefonisch contact op met de gebruiker of gaat indien nodig langs.

Meer informatie kun je vinden op de website van Medido.