Jeugddossier Noord – Veluwe

 

Eén centraal Jeugddossier (voor zowel JGZ als jeugdhulpverlening), dat start vanaf de geboorte en meeloopt tot het 18e jaar. Ouders en jongeren hebben toegang tot het dossier.

Waarom een jeugddossier?

Dit gebeurt vanuit de visie dat regie zoveel als mogelijk bij ouders en jongeren hoort te liggen: zij zijn eigenaar van hun vragen, zij kiezen oplossingen die bij hen passen en zij geven aan wanneer het door hen gewenste doel bereikt is. Dit leidt tot zorg die bijdraagt aan ‘een goed leven in hun eigen ogen’. Het gaat om een een volledig toegankelijk dossier, dat ouders en jongeren zelf kunnen beheren en past helemaal in deze visie op regie en eigenaarschap.

Het ontstaan

Het Jeugddossier is ontwikkeld door de drie organisaties die samenwerken in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) op de Noord-Veluwe: GGD Noord- en Oost-Gelderland, Icare Jeugdgezondheidszorg en Stichting Jeugd Noord-Veluwe. De inzet van één doorlopend Jeugddossier, waarin alle CJG-partners, ouders en jongeren kunnen werken, sluit aan bij de gezamenlijke visie van het CJG en versterkt de onderlinge samenwerking.

Wat kun je met het dossier?

Ouders (en jongeren vanaf 12 jaar) hebben online toegang tot het Jeugddossier via een met DigiD beveiligd klantportaal en kunnen vervolgens:

 • Gezondheidsinformatie inzien (bijvoorbeeld groeigegevens, onderzoeken, vaccinaties);
 • Nalezen wat besproken is tijdens contacten met het CJG;
 • Vragen stellen aan de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of jeugdhulpverlener;
 • Een familiegroepsplan maken;
 • Informatie toevoegen;
 • Afspraken plannen en wijzigen met bijvoorbeeld het consultatiebureau;
 • Andere zorgprofessionals toestemming geven om (een deel van) het Jeugddossier in te zien.

De verschillende mogelijkheden zijn nog in ontwikkeling en worden in fasen opgeleverd.

Weetjes

 • Als een kind 12 jaar is, krijgt hij of zij ook toegang tot het dossier. Wanneer een jongere 16 is, heeft de ouder geen toegang meer, tenzij de jongere dat wil.
 • Een klankbordgroep van ouders en jongeren kijkt kritisch mee bij de inrichting en werking van het klantportaal.

Dit hopen we ermee te bereiken:

 • Ouders en jongeren ervaren nog meer dan voorheen dat zij zelf regie hebben over hun vragen, waardoor oplossingen gekozen worden die bij hen en hun gezin passen.
 • CJG-collega’s werken nog beter samen rondom gezinnen, door de informatie en kennis die ertoe doet met elkaar te delen
 • Uiteindelijk hopen we dat ouders en jongeren zullen ervaren dat de kwaliteit van zorg toeneemt.