Gespecialiseerde wondzorg en ehealth

 

Verpleegkundig specialisten Wondzorg, Grietje Dekker, Kitty van Es en Corien Mons zijn enthousiast over hun specialisatie. Mede door de inzet van technologie kunnen zij samen met wijkteams, huisartsen en specialisten uit het ziekenhuis nog betere zorg verlenen.

‘Waar ik vooral trots op ben’, vertelt Corien Mons, ‘is dat in Drenthe het samenwerkingsverband Topzorg is opgezet. Met 14 zorgpartners; thuiszorginstellingen, huisarten en ziekenhuizen kunnen we nu cliënten nog beter van dienst zijn.’

Regie voeren op afstand

‘Intern binnen Icare werken we met de wijkteams samen in Nedap. We hebben verschillende digitale profielvragenlijsten ontwikkeld die helpen bij de diagnosestelling en het bepalen, volgen en evalueren van de behandeling. ‘We kunnen hierdoor regie voeren op afstand’, vertelt Kitty van Es. ‘We werken bijvoorbeeld met duidelijke afspraken rondom het maken van foto’s van de wond; denk aan altijd een witte ondergrond, een meetlint/ liniaal bij de wond om de omvang objectief vast te stellen, et cetera. Op deze manier kun je het verloop van het genezingsproces met elkaar goed volgen.’

Meer cliënten gespecialiseerde zorg bieden

‘Juist doordat we samen met de aandachtsvelders Wond en de wijkverpleegkundigen digitaal kunnen samenwerken en vragen en antwoorden over en weer kunnen delen, kunnen we met 5 verpleegkundig specialisten Wond aan veel meer cliënten deze gespecialiseerde zorg bieden.’ Het team is inmiddels zo’n 3 jaar onderweg en verleent in Drenthe al zorg aan meer dan 300 cliënten.

Samen kennis delen en benutten

Kitty en Corien zijn trots op de samenwerking met Zorggroep Meander. ‘Op dit moment heeft ZG Meander nog geen verpleegkundig specialisten Wondzorg in dienst. Hoe mooi is het dat wij in de beveiligde cliëntomgeving van Nedap op dezelfde manier als bij Icare onze expertise kunnen inzetten voor hun cliënten,’vertelt Kitty.

Ook via niet gebruikelijke routes, de huisarts of het verpleeghuis, worden ze steeds vaker direct bij een wond geroepen. ‘Huisartsen raken meer en meer vertrouwd met wat wij in huis hebben en wat er thuis mogelijk is. Dat maakt ook dat ze vaker direct doorverwijzen naar een verpleegkundig specialist. Daardoor hoeft een patiënt niet onnodig naar het ziekenhuis voor controle’. Waar beide verpleegkundigen nog meer warm voor lopen, is de mogelijkheid om kennis over te dragen. Corien: ‘Als ik in een wijkteam of tijdens een gezamenlijk huisbezoek uitleg geef over verschillende wondverzorgingsmaterialen en hoe je ze inzet, of laat zien hoe je handiger kan zwachtelen, dan geeft dat veel voldoening. Zo ben je met elkaar de zorg continu aan het verbeteren.’

Grietje Dekker, die op de Veluwe werkt, is een steeds grotere bekende van huisartsen en specialisten, waaronder plastisch chirurgen en oncologen. ‘Als er sprake is van wonden, word ik er steeds vaker en eerder bij geroepen. Ze ervaren de positieve resultaten van onze werkwijze, direct bij de mensen thuis. De manier waarop we naar patiënten kijken, speelt daar een belangrijke rol in.’ Grietje doelt op het feit dat wondzorg verder gaat dan de (klinische) diagnose. ‘Wij kijken ook naar het psychosociale aspect. Waar het ziekenhuis de focus legt op het zo snel mogelijk genezen van de wond, is het voor een patiënt soms veel belangrijker om te leren omgaan met de wond en het leven met wond zo acceptabel mogelijk te maken. Als dan bijvoorbeeld de stress rondom het al dan niet (snel) helen verdwijnt, zie je een ander genezingsproces ontstaan. Wij spelen daar een belangrijke rol in.’

 

Kostenbesparing

Grietje is er helder in: ‘de inzet van verpleegkundig specialisten Wond en de manier waarop wij werken met oog voor kwaliteit van leven en regievoering op afstand, bespaart geld. Een heel praktisch voorbeeld is hoe we omgaan met materialen. Soms is de inzet van een ander, duurder materiaal eigenlijk veel goedkoper. Enerzijds omdat je minder vaak hoeft te vervangen, of anderzijds omdat je een mantelzorger kunt aanleren om het zelf te vervangen. Dat laatste vinden patiënten en hun naasten vaak heel fijn. Ze hebben ineens veel meer levensvrijheid en ervaren zelfregie. Uiteraard vraagt dit om goede samenwerking, om dingen goed aanleren, toetsen of iemand het echt zelf kan en nabijheid. Ik ben uiteraard standby en ondersteun waar nodig.’

Wensen

Grietje, Kitty en Corien zijn scherp op de ontwikkelingen op het gebied van ehealth en technologie.

Ze hebben nog volop wensen en zien kansen:

  • 3D fotografie
  • Van afstand wonden kunnen ruiken en voelen (temperatuur)
  • Digitale systemen eenvoudiger koppelen zodat integrale samenwerking 1e en 2de lijn gemakkelijker wordt
  • Ziekenhuisverplaatste metingen. Denk aan thuis enkel-arm index meten en andere controles thuis uitvoeren. Daarvoor zal bepaalde apparatuur ‘mobiel’ moeten worden gemaakt. Een investering die zichzelf snel zal terugverdienen omdat het ‘dure’ ziekenhuis bezoeken en opnames voorkomt.
  • Nieuwe middelen om wonden schoon te maken, bijvoorbeeld met hoge druk.
  • Pleisters met sensoren, waarop temperatuur en zuurgraad meetbaar is op afstand
  • Sensoren in verbandmateriaal zodat je precies weet wanneer je iets moet vervangen

Op dit moment zien de verpleegkundigen van Icare elkaar in de expertgroep WIS (wond, incontinentie en stomazorg). Daar wordt beleid gemaakt en kennis uitgewisseld. Alles wat interessant is, wordt binnen de groep gedeeld. Zo worden ontwikkelingen in het vakgebied op de voet gevolgd en waar van toegevoegde waarde, snel en effectief benut.