De kracht van 3D meekijken en –praten

Augmented Reality (AR), een nieuwe realiteit

 

Bij Icare Verpleging en Verzorging kijken ze vooruit.‘Dat moet ook wel,’vertelt Esther Zagers, Beleidsmedewerker en innovator bij Icare.

‘Technologie kan ons op veel verschillende manieren helpen. Ook als het gaat om het inspelen op de tekorten aan specialisten ouderengeneeskunde, artsen en andere zorgprofessionals. Door slim gebruik te maken van bijvoorbeeld smart glasses, besparen artsen reis- en bezoektijd, terwijl ze samen met de verpleegkundigen dezelfde kwaliteit van zorg kunnen leveren.’

Smart glasses

‘Een smart glass is eigenlijk een telefoonbril. Via de bril staat een verpleegkundige rechtstreeks in contact met een arts die elders aan het werk is. De arts kan op afstand meekijken door de bril van de verpleegkundige en dus heel gericht instructies geven. Een soort 3D werkelijkheid, waarbij je ook meteen met patient en verpleegkundige in gesprek kunt gaan.’

Samenwerken

‘We kiezen voor een gedegen aanpak,’ vertelt Esther. ‘Vilans is een organisatie die met meerdere zorgorganisaties pilots doet met AR. Ze hebben hier al behoorlijk wat ervaring mee opgedaan en samen met hen kijken we wat een handige én betaalbare aanpak is voor Icare. We willen meteen onderzoeken in welke situaties en bij welke doelgroepen gebruik van smart glasses meerwaarde heeft. En tegelijkertijd willen we gewoon voortvarend van start. In kleine stapjes met trial en error leren en ontwikkelen. Ik ben al volop bezig met de voorbereiding van een slimme aanpak en kijk er naar uit om zo snel mogelijk met zorgprofessionals hiermee aan de slag te gaan’